iVinci heeft in de IVinci Control Room een mooie nieuwe functie toegevoegd (release juni 2024). Immers, het missen van meerdere meetwaardes leidt vaak tot het grafisch verbinden van 2 gemeten punten. Als die ‘te ver ’uit elkaar’ liggen, geeft dat geen reëel beeld. Onze ICR vangt dat op door elke EERA sensor te voorzien van een maximale ‘outage tijd’ dat verbinden nog zinvol is. Daarbuiten wordt de grafiek onderbroken en ontvangt de gebruiker een signaal van verminderde ontvangst. Dit kan per sensor worden ingesteld. 

Scroll naar boven